Maneviyat ve Manevi Değerler

Her toplumun sahip olduğu, sahip olmakla övündüğü bir takım milli ve manevi değerler vardır. Milli ve Manevi değerler insanı insandan, toplumları toplumlardan, milletleri milletlerden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Bunlar üzerinde tartışlır, bunlar savunulur ve hatta yeri geldiğinde bu değerler uğrunda savaşılır.

Milletleri ve toplumları, sahip oldukları milli ve manevi/ahlaki değerlerin ayakta tuttuğuna çoğu kez tarih tanıklık etmiştir. Milli ve manevi değerleri zayıflayan millet ve toplumların ise çöküş yaşadığı bilinmektedir. Bizans ve Roma´nın hatta Osmanlı İmparatırluğu’nun çöküşü buna örnek teşkil edebilir.

Bireyleri, milli ve manevi/ahlaki değerlerine bağlı yetişen toplumların, çağdaş gelişmelere de ayak uydurdukları takdirde, başarılı olmamaları için bir sebep yoktur.

Dil, din, tarih ve bunların oluşturduğu kültür, tecrübeye dayalı örf ve adetler, normlar, aile, kutsal zaman ve mekanlar, bayrak, vatan, istiklal marşı, aile kavram v.b.

Milli ve Manevi değerler, insanlar arasındaki yardımlaşma, dürüstlük, hoşgörü, adalet, fedakarlık gibi erdemlerin en temel kaynağıdır.

İnsanların milli ve manevi değerler olmadan, ilkesiz ve kuralsız bir şekilde yaşaması mümkün değildir. Önemli olan insanın bagnazlık ve barbarlığa kaçmadan kendini geliştirip yenileyebilmesi, doğru ilke kural ve değer yargılarına sahip olabilmesidir.

Bu değerler uğruna nice, kişi, toplum ve milletler arasında savaşlar çıktığı, nice canların, toplumların veya milletlerin var veya yok olduğu bilinmektedir.

Biz de kendi milli ve manevi değerlerimizi savunurken, başkalarının milli ve manevi değerlerine saygılı olmamız gerekmektedir. İnsanlar fanatik bir ben benciliğin, körü körüne bir egoizmin pençesine düşmemelidir.

 

hedef150.com

Bu bölüm ileride daha kapsamlı olarak düzenlenecektir.

Yazı, Resim ve Videoları kaynak göstermeden yayınlamayınız.

Bir cevap yazın