Uzun ve Sağlıklı Yaşam için Hedef150.com diyor ki

Hedef150.com olarak günümüzün baş döndürücü teknolojik gelişmeleri karşısında çoğumuza artık 24 saat yetmediğinin farkındayız. Buna paralel olarak 70-80 yıllık ortalama ömürde az gelmekte, insanoğlu uzun ve sağlıklı yaşamanın, ömrü uzatmanın yollarını aradığınında farkındayız. İşte Hedef150.com bu bakış açısıyla oluşturulmuştur. Yayın hayatı boyunca insan oğlunun 150 yıl yaşamasının mümkün olup olmadığını araştıracak bir uzun ve sağlıklı yaşam portalıdır.

150 YIL YAŞAMAK, 150 YILLIK YAŞAMAK

Uzmanlar, insanın 120-140 yıl sağlıklı yaşayabileceğini belirtmektedir. İnsanların bazı beslenme ve sağlık kurallarına, yaşam tarzlarına dikkat etmesi ile uzun ve sağlıklı yaşamanın mümkün olabileceği görülmektedir. İnsanoğlu şimdilik 150 yıl yaşayamasa da 150 yıllık yaşayabilir veya ölümsüz eserler bırakabilir. Zira bugün ömür ortalama 25-30 yıllık dönemlerden 70-80 hatta 100 yıllık ortalamaya doğru uzamaktadır.İnsan ömrünün uzaması sadece beslenme ve sağlık kurallarına bağlı değildir.

Adaletten ulaştırmaya, siyasetten bayındırlığa, ekonomi ve maliyeden sanayi ve ticarete, sağlıktan eğitime, teknolojiden turizme, çalışma hayatından çevreye pek çok konu ile ilişkilidir. Biraz daha ileri bakmak istersek dünyaya çarpabilecek bir meteordan, uydu veya uçaktan, Afrika’da bir sivrisineğe, bazen bir kurşun veya toplu iğneye hatta gözle görülmeyen bir virüs veya mikroba kadar hayatının her anında karşı karşıya kalabileceği durum, olay ve olgularla bağlantılıdır. Uzun ve sağlıklı yaşam komplike bir konudur.

UZUN YAŞAM İSTEYENLER Mİ HIZLI YAŞAM İSTEYENLER Mİ?

“Bu kadar yaşayıp bu dünyaya kazık mı çakacaksın” diyen, “hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun” diyenler olduğu gibi, 90-95 yaşına gelmiş hatta 100 yaşını aşmış olduğu halde daha uzun yıllar yaşamak isteyenler ve hatta tarihten bu yana “Ölümsüzlük Sırrı” peşinde koşanlar da var. Uzun ve sağlıklı yaşamak o kadar kolay olsaydı bu güne kadar dünyadan gelmiş geçmiş nice kralın, imparatorun nice padişahın nice bilim adamı veya doktorun bu işi başarmış olması gerekiyordu.Bu konuda çok çeşitli görüşler olduğu gibi çok çeşitli kaynaklarda çeşitli bilgiler bulunmaktadır.Kaynakların dağınıklığı bile insanların bu konuya günlük yaşam faaliyetleri, koşturmaca ve telaş sonucu oluşan stres içinde yeterince zaman ayıramadığını göstermektedir. Bu durum bile başlı başına yaşamı kısaltan nedenlerden biridir.

150 YIL YAŞAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Bu güne kadarki nesiller ile birlikte günümüz neslinin fakirlik ve fukaralığı, bilinçsizliği, doğum öncesi dönem dahil ebeveynlerin durumu, doğumdan sonra hayatta aile içinde, akrabalar arasında, çevresinde, toplumda yani kısaca yaşamı boyunca dünyevi hayatında karşılaştığı sayısız sorunun, menfaat ve çıkar çatışmalarının, fitne ve fesatlığın, savaşların, salgın hastalıkların, yetersiz yada bilinçsiz beslenme alışkanlıklarının ve bunların oluşturduğu olumsuz yaşam şartları veya yaşam tarzının bünyede yarattığı ağır maddi ve manevi tahribat, insan ömrünü kısaltan en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN YAŞAM SÜRESİNİ UZATMAK

İnsanların yaşamlarını uzun süre ve sağlıklı olarak sürdürebilmesi, günlük hayatın idamesi için gereken koşturmacadan biraz olsun kurtulması, yapılacak olan düzenlemelerle günümüzde giderek gelişmekte olan sesli komut sistemlerinin geliştirilmesi, teknolojinin daha ileri düzeyde olması, bu gün yapmak zorunda olduğu pek çok iş ve işlemin robotlar tarafından otomatik ve sorunsuz bir biçimde yapılabilmesi yani insanoğlunun bilişim çağından çıkıp örneğin televizyonlarda zevkle izlediğimiz jetgiller çağına – buna uzay çağı da diyebiliriz – geçmesi gerekmektedir. İnsanoğlu ancak bu şekilde kendisine daha çok ve yeterli zaman ayırıp, yaşam şartlarını iyileştirebilir. Kendisine yaşam tarzı oluşturup bunu çok uzun yıllar sürdürebilir.

Sonuçda herşey bir evrimin sonucu, bir kader veya takdiri ilahi olarak da görülse ve nihayetinde “en sonunda ölüm” de olsa her zamanki gibi “önce eşeği sağlam kazığa bağlamak” yani tedbirleri şimdiden alıp çalışmalara öyle devam edilmesi, yapılacak hukuki, siyasi, ekonomik ve mali düzenlemelerle, sağlık, eğitim ve teknolojinin gelişmesinin sağlanması, fakirlik ve fukaralığın önlenmesi, dünya düzeyinde adil gelir dağılımının sağlanması, insanların bilgilendirilip bilinçlendirilmesi, savaşların, çatışmaların ve çocuk ölümlerinin önlenmesi gibi tedbirler ortalama yaşam süresi yükseltecek faktörlerdir.

İnsan beyninin ve bünyesinin maddi ve manevi olarak bu kadar yıpratılmaması, tahrip olmaması gerekmektedir.

HEDEF150 YIL YAŞAMAK, 150 YILLIK YAŞAMAK

Elbette ki uzun ve sağlıklı bir şekilde 100-150 yıl yaşamak, ülkede ve dünyada ortalama yaşam süresini bu seviyelere çıkarmak bu günden yarına olabilecek bir şey değildir. Sitenin amacı bir temel atıp, başlangıç yapmaktır. Ben bu kadar yaşayamam veya bu kadar yaşamak istemem diyen gençler, genç kalanlar ve genç kalmak isteyenler, çağınızı, hayatınızı ve gününüzü dolu dolu ve doyasıya yaşayın. Ancak, arada sırada başınızı kaldırıp ileriye bakın. Bir işe başlamak o işi bitirmenin ve başarmanın yarısıdır. Geleceğe ve gelecek nesillere, insanlara yatırım yapmak, yatırımların en büyüğüdür.Bu hepimizin gelecek nesillere karşı bir insanlık görevidir. Bunu unutmayın.

Ha! ben nasıl olsa dünyaya geldim. Yaşadığım kadar yaşarım. Günümü gün ederim. Bana ne gelecek nesillerden diyorsanız o da sizin tercihiniz. Ama, biliniz ki bu sizin en büyük hatanız. Bugün ki bilgi seviyesi ve dar ufuk kalıpları içinde dünya kaynakları buna yeter mi demeyin, dünyanın kaynakları bu günkü nüfusun iki hatta üç katına yetebilecek kapasitededir. Uzmanlar dünya nüfusunun 20 milyar seviyelerinde dengelenip sabitlenebileceğini belirtmektedirler. O zaman geldiğinde insanoğlu yeni dünyalar bulup yeni dünyalar kurma gücünde olacaktır.

Yapılacak çok iş olsa da insanoğlu bunu başarabilir. Son günlerin moda deyimi ile YES WE CAN ! (Başarabiliriz)

HEDEF150.COM KİMDİR?

Hedef150.com 08/06/2009 günü uzun ve sağlıklı yaşam hakkındaki dağınık bilgi ve belgeleri bir araya getirmek için Ali Akçaer tarafından yayın hayatına başlamış ise de, Ali Akçaer’in 57 yaşında geçirdiği kalp ameliyatından 1 ay sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle yayın hayatına ara vermıştır. Bugün oğlu tarafından hayallerine ulaşması için yeniden canlandırılan bu site 150 yıl yaşayan veya 150 yıllık ölümsüz eserler bırakanların hayatlarını ön plana çıkartmaya, 150 yıl yaşamak isteyenlere ise ışık tutmaya devam edecektir.

HEDEF150.COM’UN AMACI

Hedef150.com’un amacı, sihirli besinler, gıdalar, sihirli formüller veya ilaçlar önermek değil, çeşitli kaynaklarda (Hemen her gün sözlü ve yazılı kaynaklarda konu hakkında bilgiler verilmektedir.) dağınık halde bulunan bilgileri kaynaklarını göstermek suretiyle tek çatı altında toplamak, bilgilere daha kolay ulaşmayı sağlamak, kişilerin bilgilenip bilinçlenmelerine yardımcı olmak, aynı yada benzer düşüncede olan kişileri bir araya getirip uzun yaşam diyarlarına geziler düzenlemek, ileride yasal bir kulüp çatısı altında fiili olarak da bir araya gelip uzmanların gözetim ve denetiminde ve birlikte bir takım sportif veya amaca uygun faaliyet, aktivite ve etkinliklerde bulunmak gibi yapılan veya yapılacak olan çalışma, etkinlik ve araştırmalara ışık tutmaktır.

Bu nedenle kaynak belirtilerek yayınlanan yazılardan hedef150.com sorumlu tutulamaz. Ayrıca gerek hayatta gerekse internette görülen her yazı %100 doğru diye bir şey yok. Görün, okuyun aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ancak küçük de olsa yanılma payı olabileceğini unutmayın.Örneğin, Margarin, Aspirin ve Yumurta konusundaki farklı yada zaman içinde farklılaşan görüşleri, geçmişte doğru kabul edilen görüşlerin bugün yanlış, bugün doğru kabul edilen görüşlerin yarın yanlış olabileceğini, bazı haber, yazı ve hatta makalelerin taraflı, reklam amaçlı veya başkasını yermek için olabileceğini, araya zaman zaman bazı promosyon işlerinin karışabileceğini unutmayın, örneğin, insanlar zamanında dünyayı düz kabul ederlerdi. kendinize ayırabildiğiniz kadar zaman ayırın, her konuda olduğu gibi aşırıya kaçmamak kaydı ile bünyenizi dinleyin, artık bu bilişim çağında çok bilmişliğe kaçmadan yani olmanız gerekenden fazla olmadan kendinizin biraz hem doktoru, hem mühendisi, hem avukatı, hem araştırmacısı, hem uzmanı, hem aşçısı olmanız gerekiyor.Yaşam tarzınız ve kaliteniz bunu başarabildiğiniz oranda yükselecektir. Aksi halde ne anlatılanları anlayabilir ne de uygulayabilirsiniz.

HEDEF150.COM’UN TAAHHÜTÜ

Hedef150.com’un hiç bir kişi, kurum ve kuruluşun hak ve menfaatlerini ihlal etmek gibi bir niyet ve kastı bulunmamaktadır. Kaynak olarak gösterilip yazıları, resim ve videoları yayınlananlar istemezlerse yazı, resim ve videolar yayından kaldırılır. Bunun için siteye veya sunucuya ulaşmanız yeterlidir.

Hedef150.com sürekli olarak sizden gelecek öneri, eleştiri ve düşüncelere açık olacak, devamlı olarak kendisini geliştirme ve yenileme gayreti içinde bulunacaktır.

Hedef150.com bazı maddi giderlerini karşılamak için reklamar yayınlamakta, tanıtım yazıları almak ve ürün tanıtımı yapmaktadır. Bu durumda seçiçi olup ziyaretlerinin menfaatlerini ön planda tuttacaktır.

HEDEF150.COM DİYOR Kİ

Gençler, Genç Kalanlar, Genç Kalmak İsteyenler, Çağınızı ve zamanınızı dolu dolu doyasıya yaşayın. Ancak, arada bir başınızı kaldırıp ileriye bakın. Gelecek ve gelecek nesiller sizlerin eseri olacaktır. Bu site gençlerin, genç kalanların ve genç kalmak isteyenlerin sitesidir. Gençler, sizde bu yazıları dikkatle okur, kendinize pay çıkarır, adımlarınızı ona göre atarsanız yeni nesiller daha sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun ömürlü olacaktır. Unutmayınız ki her yeni nesil bir önceki neslin eseridir.

Uzun, sağlıklı, kaliteli, huzurlu, mutlu ömür dilekleriyle …

Bir cevap yazın