Dünya Dinleri ve Haritası

Her insanın yaşamında kutsal bir yan vardır ve her insan kutsaldır.Tarihin ilk günlerinden beri yaratanı arayan insanlık Tanrı’yla farklı şekillerde buluşmuş, Tanrıyı farklı şekillerde yaşamına katmıştır. Elbette Tanrının karşısına başka gücü koyanlar veya Tanrıyı reddedenlerde vardır. Bize kalanda bu farklı yaklaşımları tanımak, tarafsız olarak incelemek ve bizi mutlu edecek yolda yaşamımızı devam ettirmektir.

 

Dünya Dinleri – Tüm Din, Mezhep, Tarikat ve Gizemli Topluluklar

Gelmiş geçmiş tüm dinler inanç biçimleri, tarikatlar, mezhepler, gizemli topluluklar ile ilgili genel bilgiler.

1. Uzakdoğu Dinleri
o » Budizm
o » Janizm – Caynacılık
o » Sihizm – Sıkh Dini
o » Hinduizm
o » Şintoizm
o » Konfüçyüsçülük
o » Taoizm – Taoculuk

2. Ortadoğu Dinleri
o » Nusayriler
o » İslamiyet (Sünnilik)
o » Dürziler ve Dürzilik
o » Zerdüşt Dini (Mazdaizm)
o » Sabiilik
o » Yezidilik
o » Hıristiyanlık
o » Musevilik
o » Samirilik

3. Yeni Ortaya Çıkan Dinler
o » Bahailik
o » Moonculuk (Moonlar)
o » Tenrikyo Dini
o » Tanrının Yolu Topluluğu
o » Kadiyanilik (Ahmedilik)
o » Uzay Dini (Raelian)
o » Rastafarianizm
o » Yehovanın Şahitleri
o » Mormonlar
4. Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar
o » Unitaryenler
o » Adventistler
o » Pentakostalistler
o » Kuveykırlar (Quakers)
o » Süryaniler ve Süryanilik
o » Presbiteryenler
o » Maroniler
o » Cizvitler
o » Kimbangucular
o » Metodistler
o » Gnostisizm
5. Kabile ve Doğa Dinleri
o » Vuduculuk – Vodoo
o » Nambalar Dini
o » Şamanizm
o » Ga’lar ve Ga Dini
o » Ainu Dini (Aynu Dini)
o » Azteklerin Dini
o » Dinka Dini
o » Maori Dini
6. Tanrıyı veya Dini Reddeden Akımlar
o » Ateizm
o » Agnostisizm
o » Panteizm
o » Pan-enteizm
7. Satanizm
o » Satanizm
8. Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar
o » Druidler
o » Mani Dini (Maniheizm)
o » Paflikyanlar
o » Ebiyonitler
o » Bogomiller
o » Tapınak Şövalyeleri
o » Hurufiler
9. Eski Medeniyet Dinleri
o » Eski Mısır Dini
o » Hitit’lerin (Eti) Dini
o » Urartular’ın Dini
o » Eski Yunan Dini
o » Etrüks Medeniyeti ve Dini
o » Phryg (Frig) Dini
o » Girit (Minos) Dini
o » Sümerlerin Dini
o » Fenikeliler Dini
o » Eski Roma Dini
o » Mu (Nacaallar) Dini
10. Tarikatlar / Kültler / Mezhepler
o » Alevilik
o » Scientologistler
o » Melamiyyeler
o » Müsebbihelik
o » Şeyhilik
o » Vehhabiler
o » Köle Kadınlar Tarikatı
o » Kaderiyye Mezhebi
o » Nacilik
o » Ahilik
o » İsmailik Mezhebi
o » Hariciler
o » İmamilik
o » Bayramilik
o » Kızılbaşlık
o » Mevlevilik
o » Rafizilik
o » İbazilik
o » Sadilik
o » Batinilik / Sabbah Kültü
o » Sühreverdilik
o » Mutezille Mezhebi
o » Zeydiyye Mezhebi
o » Caferi Mezhebi
o » Cennet Yolcuları
o » Masonluk
o » Düsukilik
o » Yılan Eğiticileri
o » Gaudiya Vaişnavizm
o » Anglikanizm
o » Tanrının On Emri
o » Sahaja Yogacılar
o » Evrensel Yol (The Way)
o » Mans Kutsal Kuralcıları
o » Tanrının Çocukları
o » Cennetin Kapısı
o » Oshocular
o » Celvetilik
o » Hıristiyan Bilim Kilisesi
o » İnsan Tapınağı
o » Edebi Değerler
o » Birleşik Kilise
o » Branch Davidians
o » Diyet Tarikatı
o » Chino’nun Gerçek Adaleti

 

Kaynak: dunyadinleri.com

 

 

———————————————————————————————–

Gördüğünüz gibi dünya üzerinde Müslümanlık, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi dinlerin yanında gerek bunların bölüm veya mezhepleri gerekse ayrı bölüm, mezhep ve tarikat halinde pek çok manevi oluşum bulunmaktadır.

Bu durum bize neyi göstermektedir.

Doğal olarak her dine inanan elbetteki kendi inancı gereği doğru bildiğini savunacak, savunduğu din ve fikirlerin gereğini ve şartlarını yerine getirmeye çalışacaktır.

Yanlış olan, din, mezhep, tarikat ve gizemli toplulukların kendi dini inanç veya fikirlerini savunurken kör bir bencillik, fanatik bir egoizm içinde hareket etmeleridir. Önemli olan kendi din, inanç veya fikirlerini savunurken karşı tarafın inanç ve fikirlerini, manevi önder ve değerlerini aşağılayıp horlamadan bunu yapabilmektir.En basit tabirle zorla karşı tarafa fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmak kadar yanlış bir şey olamaz. Bu her zaman çatışmayı beraberinde getirir.

Dini inanç ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettirmeye çalışırken onların manevi önder ve değerlerine saldırmak en başta size, sizin karşı taraf üzerindeki intibanıza, saygınlığınıza, sizin savunduğunuz fikir ve değerlere zarar verir. Bu dünyadaki tüm inanç ve fikirler açısından geçerlidir.

Örnek bir olgunlukla, örnek oluşum, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri, örnek tutum ve davranışlarla, hakkaniyet, adalet ve dürüstlük gibi değerleri ön plana çıkararak fikirlerinizi savunmak size ve savunduğunuz fikirlere her zaman ve her ortamda

değer katar, karşı taraf üzerindeki intibanızı, saygınlığınızı ve inanırlığınızı arttırır.

Hatta bu durum belki de bırakın zora başvurmayı fikirlerinizi karşı tarafa anlatmanıza bile gerek kalmadan onları etkilemenizi sağlar.

Bu hayatta da böyle değilmidir.

Sevgi, saygı ve hoşgörü dilekleriyle

Hedef150.com

Bir cevap yazın